เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ เทศบาลตำบลเสาธงหิน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 รายละเอียดคล๊กPDF.

Information Center