ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบคลองรางเสือปลาใหม่ถึงบ้านนายสุรินทร์ หมู่ที่ ๕

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center