ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียวถนนบางใหญ่โครงการ ๒ หมู่ที่ ๖

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center