ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมยกระดับฝาบ่าพักถนนเสาธงหิน จากสะพานบางโพธิ์ ถึงหมู่บ้านลภาวัล หมู่ ๑,๔

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center