เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ำคสล.ถนนเทิดพระเกียรติ ๒

หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center