เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตีเส้นจราจรถนนบางใหญ่ซิตี้ โครงการ ๒ หมู่ที่ ๖

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center