เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณเกาะกลางถนนเส้นเมนหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้

โครงการ ๑ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.