เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณเกาะกลางถนนเส้น

เมนหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ โครงการ ๑ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center