เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณเกาะกลางถนนเส้นเมนหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ โครงการ ๑หมู่ที่ ๖

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center