เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์กู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย จำนวน ๑ คัน 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center