เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทิดพระเกียรติ ๑ จาก

สายบางรักใหญ่-บ้านใหม่ ถึงคอสะพานรางเสือปลาเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center