เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center