เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งชุด ๒๐ ตัว จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center