ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ โครงการ ๒

หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF. 

Information Center