เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เทคโนโลยีจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางพระราชดำริ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center