เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดจ้างราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณปากทางเข้า

หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ โครงการ ๒ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center