เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงกระเช้ากู้ภัย ชนิด ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา

เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะกำลังแรงกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า พร้อมกระเช้ายกสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร

จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center