เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกำแพงกันดินพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณถนนเทิดพระเกียรติ ๒ ซอย ๑ ถึงโรงเรือนขนถ่ายและคัดแยกขยะ หมู่ที่ ๕

ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคิ๊กPDF.

 

Information Center