เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณสามแยก

ถนนแก้วอินทร์(โรงเรียนแก้วอินทร์)ถึงตลาดมิกซ์ หมู่ที่ ๕ - ๖ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center