เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน

ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center