เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตการติดตั้งระบบสายสัญญานใยแก้วนำแสง(Fibet optic)

สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center