เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.และวางท่อระบายน้ำซอยหมู่บ้านบางใหญ่วิลเลจ

ต่อจากถนนคสล.เดิม หมู่ที่ 8 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center