เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตการติดตั้งระบบสายสัญญานใยแก้วนำแสง(Fiber optic)

สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center