เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนน เทิดพระเกียรติ ๑

(ทางแยกถนนแก้วอินทร์) ถึงคลองรางเสือปลาเก่า หมู่ที่ ๕,๘ และวางท่อระบายน้ำ คสล.

บริเวณหมู่บ้านพฤษา ๓๙ ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center