ร่าง(ครั้งที่ ๓)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง

จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center