เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอย (วัดมะเดือ)

บริเวณหมู่บ้านลลิลถึงสะพานคลองพิชัย หมู่ที่ ๑

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center