ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ

โครงการจ้างเหมาออกแบบตกแต่งภายในอาคารศูนย์บริการสาธาณสุข ๑ เทศบาลตำบลเสาธงหิน

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center