(ร่าง) ประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเสาธงหินบริเวณ

หมู่บ้านลภาวัล หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center