เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ถนนเสาธงหินบริเวณหมู่บ้านลภาวัล หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

รายละเอียด คลิก PDF

Information Center