เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center