การประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารพร้อมครุภัณฑ์สำนักงานเทศาบลตำบลเสาธงหินแห่งใหม่ (บริเวณชั้น ๒ ทั้งหมด) หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (ครั้งที่ ๒ )

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

Information Center