ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อ ประตูทางเข้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง High-Mast และปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วนที่เหลือทั้งหมดภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินแห่งใหม่

หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

Information Center