เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บบรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแ็บขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Information Center