เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำมันแบบมาตราฐาน ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Information Center