เรื่อง การประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมยกระดับฝาบ่อพักถนนเสาธงหิน จากสะพานคลองบางโพธิ์ถึงหมู่บ้านลภาวัล

หมู่ที่ ๑,๔ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

Information Center