IMG 0549

     กองการศึกษา เทศบาลเสาธงหิน ประกาศรับสมัครเด็ก และเยาวชน เข้าร่วมโครงการ"ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย"

ระหว่างวันที่ 17 – 30 เม.ย. 61 ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ สระว่ายน้ำหมู่บ้านชัยพฤกษ์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี รับจำนวน

20 คน เท่านั้น โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน
2. อายุระหว่าง 7 – 18 ปี
3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
4. ผู้ปกครองให้คำยินยอมเข้าร่วมกิจกรรม
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลเสาธงหิน) จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเสาธงหิน โทร 0-2157-2557

 

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเสาธงหิน รับสมัครเด็ก และเยาวชนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนเกาะเกร็ด เรียนรู้และทำเครื่องปั้นดินเผาสิ้นค้าประจำจังหวัดนนทบุรี
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๑. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลเสาธงหิน
๒. อายุระหว่าง ๕ - ๒๕ ปี
๓. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๔. ผู้ปกครองให้คำยินยอมเข้าร่วมกิจกรรม
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ติดต่อสอบถามได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเสาธงหิน โทร ๐-๒๑๕๗-๒๕๕๗

29133724 1656602971098141 1501102597644222464 o

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ อำเภอบางใหญ่ เรื่องขอความร่วมมือการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

Untitled 12032018 153516

อ่านเพิ่มเติม...

แผนปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลเสาธงหิน

ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. - 2 เม.ย. 61โดยให้ผู้ที่มีสุนัขและแมว อายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป

ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย) ตามสถานที่ตารางแนบท้าย

28685209 1648883215203450 502048981240237891 n