เทศบาลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขฯ ขอเชิญผู้นำชุมชน(รองนายกฯ ,เลขาฯ, สมาชิกสภาเทศบาล,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,สารวัตรกำนัน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์ประจำตำบล,ประธาน อสม.และสมาชิก,ประธานชมรมผู้สูงอายุและกรรมการ,ประธานกลุ่มหัตถการเพื่อสุขภาพและกรรมการ,ประธานชมรมดอกลำดวนบานและกรรมการ) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้นำชุมชนและท้องถิ่น ในกิจกรรม "สุขภาพผู้นำแข็งแรง สร้างความแข็งแกร่งในชุมชน" ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

32984734 1727948517296919 4407307469911490560 n

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี รับสมัครฝึกอบรม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

Untitled 07052018 143335

แผนปฏิบัติการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 3) ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

Untitled 30042018 092000

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ แนวทางในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกครัวเรือน

 

Document page 001 1

อ่านเพิ่มเติม...