เทศบาลตำบลเสาธงหินขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน พร้อมเชิญประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. โดยประดับธงชาติเบื้องขวาพระฉายาลักษณ์ ประดับธงอักษร พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. เบื้องซ้ายพระฉายาลักษณ์ ณ สถานที่ทำการ อาคารบ้านเรือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2561 เป็นต้นไป และขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลือง ตลอดเดือนกรกฏาคม 2561  เนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ตรงกับวันสำคัญทางศาสนา  อาจแต่งกายด้วยสีขาวก็ได้ตามอัธยาศัยและประเพณีนิยม36594179 1782068895218214 2294335761035558912 n77

เรื่อง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนแก้วอินทร์ หมู่ที่ ๕ 

Untitled 07062018 143444

อ่านเพิ่มเติม...

  เทศบาลเสาธงหิน จะทำการก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนแก้วอินทร์ ในวันเสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป จึงขอความร่วมมือไม่จอดรถบริเวณดังกล่าว (รายละเอียดตามผังบริเวณ) และโปรดหลีกเลี่ยงการจราจรในระหว่างการก่อสร้างฯ หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองช่าง เทศบาลเสาธงหิน โทรศัพท์ 0 2150 2553 – 4 ต่อ 3200 ในวันเวลาราชการ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

34752534 1745190485572722 8143810618068041728 n

เทศบาลเสาธงหิน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเชิญผู้อยู่อาศัยในเขตเทศบาลและใกล้เคียง เข้ารับการอบรมและฝึกการใช้ถังเคมีดับเพลิงอย่างถูกวิธี เพื่อสามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินในชุมชน ช่วยลดความสูญเสีย ที่อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันอาทิตย์ที่ 3,10 และ 17 มิถุนายน 2561 ตามจุดสาธิตตารางแนบท้าย

34175277 1738847779540326 7465223682428764160 n

34033498 1738759206215850 136501821672783872 n

เทศบาลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขฯ จะทำการลอกท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสายเมนโครงการ 2 , ถนนศาลพระเจ้าตาก , มบ.ลภาวัล โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 61 ระหว่างเวลา 09.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อลดปัญหาอุดตันของท่อระบายน้ำ อันเป็นสาเหตุของน้ำท่วมขัง จึงขอความร่วมมือโปรดอำนวยความสะดวกระหว่างดำเนินการลอกท่อฯ ดังนี้
1.โปรดเก็บสิ่งของและเสื้อผ้าของท่านซึ่งอาจเปรอะเปื้อนจากการดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำ
2.โปรดอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลที่มาบริการดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำ โดยเคลื่อนย้ายรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นๆ ที่อาจเป็นการกีดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ 
3.งดเว้นการจอดรถในวันและเวลาที่กำหนด
จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้