ขอเชิญเข้ารับการอบรมการใช้สารอินทรีย์ ทดแทนสารเคมี "Capital Growth"

นวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องเอนกประสงค์ ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทร

สมัครได้ที่ กองสวัสดิการสังคม โทร 0 2150 2553-5 ในวันเวลาราชการ รับจำนวน 20 คน เท่านั้น

25151854 1563625480395891 4566555798822753072 n