การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2561

ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีประจำปี 2561ภายในเวลาที่กฏหมายกำหนด

 

25299234 1566719156753190 4001678988688680870 n