26904117 1595409780550794 7118658912895184321 n

ไวรัสโรตาเป็นไวรัสกลุ่มอาร์เอ็นเอ เด็กที่อายุน้อยกว่า 5 ขวบเกือบทุกคนจะติดเชื้อไวรัสนี้อย่างน้อยสักครั้งหนึ่ง การติดต่อเกิดจากการกินสิ่งปนเปื้อนอุจจาระที่มีเชื้อนี้ เช่น เด็กมือเปื้อนแล้วอมหรือดูดนิ้ว หรือเชื้อ/อุจจาระติดกับของเล่น หรือเครื่องใช้ มักมีการระบาดของไวรัสโรตาในโรงเรียนเด็กเล็ก การรักษาคือ รักษาประคับประคองตามอาการ (ยาปฏิชีวนะไม่สามารถฆ่าไวรัสได้ อาการที่ต้องรีบพาเด็กไปโรงพยาบาลฉุกเฉิน คือ 
1.เด็กมีอาการซึมลง
2.ปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะเลยใน 4-6 ชม.
3.ตัวเย็นหรือมีไข้สูง
4.มีอาการหอบเหนื่อย
5.มีอาการชัก
6.อาเจียนมาก ไม่สามารถให้กินได้