เทศบาลเสาธงหิน จัดกิจกรรม“วันอาทิตย์ พิชิตขยะชิ้นใหญ่” ตามโครงการเสาธงหินชุมชนคนสะอาด โดยให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่ใช้งานแล้ว เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า เตียงนอน ที่นอน โซฟาฯลฯ เพื่อลดปัญหาการลักลอบทิ้งขยะทางสาธารณะ ตามวันและสถานที่ดำเนินการ(ตารางแนบท้าย)

1