เทศบาลเสาธงหิน เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

สอบถามเพิ่มเติม 0 2150 2553-5 ต่อกองสวัสดิการสังคม

26904470 1602295099862262 7922997102493696080 n