ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เรื่อง เบี่ยงการจราจร โดยจะเข้าพื้นที่ก่อสร้างบริเวณต่างระดับบางใหญ่ คาดว่าจะเริ่มเบี่ยงการจราจรตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 61 เป็นต้นไป (สิ้นสุดสัญญา 6 ม.ค. 63) ดังนั้นจึงขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร ป้ายแนะนำ ป้ายบังคับ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

ผงการจดการจราจรระหวางกอสรางขนตอน1