ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมพลังเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งผู้ประสพปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

 

Untitled 27022018 094009