แผนปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลเสาธงหิน

ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. - 2 เม.ย. 61โดยให้ผู้ที่มีสุนัขและแมว อายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป

ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย) ตามสถานที่ตารางแนบท้าย

28685209 1648883215203450 502048981240237891 n