ตามที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 2 เมษายน 2561 โดยให้ผู้ที่มีสุนัขและแมว อายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป นำสุนัขและแมวไปรับการฉีดวัคซีน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามชุมชนต่างๆนั้น แต่เนื่องด้วยขณะนี้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขาดแคลนทั่วประเทศ และกรมปศุสัตว์กำลังเร่งผลิตวัคซีนที่ได้มาตราฐาน หากได้รับวัคซีนเมื่อใด เทศบาลตำบลเสาธงหินจะเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวทันที