การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในงาน Gift Festival
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชา เวสต์เกต