เทศบาลเสาธงหิน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเชิญผู้อยู่อาศัยในเขตเทศบาลและใกล้เคียง เข้ารับการอบรมและฝึกการใช้ถังเคมีดับเพลิงอย่างถูกวิธี เพื่อสามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินในชุมชน ช่วยลดความสูญเสีย ที่อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันอาทิตย์ที่ 3,10 และ 17 มิถุนายน 2561 ตามจุดสาธิตตารางแนบท้าย

34175277 1738847779540326 7465223682428764160 n