เทศบาลเสาธงหิน จะทำการก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนแก้วอินทร์ ในวันเสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป จึงขอความร่วมมือไม่จอดรถบริเวณดังกล่าว (รายละเอียดตามผังบริเวณ) และโปรดหลีกเลี่ยงการจราจรในระหว่างการก่อสร้างฯ หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองช่าง เทศบาลเสาธงหิน โทรศัพท์ 0 2150 2553 – 4 ต่อ 3200 ในวันเวลาราชการ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

34752534 1745190485572722 8143810618068041728 n