เทศบาลตำบลเสาธงหินขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน พร้อมเชิญประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. โดยประดับธงชาติเบื้องขวาพระฉายาลักษณ์ ประดับธงอักษร พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. เบื้องซ้ายพระฉายาลักษณ์ ณ สถานที่ทำการ อาคารบ้านเรือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2561 เป็นต้นไป และขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลือง ตลอดเดือนกรกฏาคม 2561  เนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ตรงกับวันสำคัญทางศาสนา  อาจแต่งกายด้วยสีขาวก็ได้ตามอัธยาศัยและประเพณีนิยม36594179 1782068895218214 2294335761035558912 n77