แผนปฎิบัติการดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ไตรมาสที่ 4)

ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน 2561

37793935 1816818668409903 5033910350488010752 o